background

Kuzeytaş Hukuk

Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
31-01-2018
"Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı” 07/03/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.