background

Kuzeytaş Hukuk

“Maden Ruhsat Sahibi ile Taşınmaz Malikleri Arasındaki Hukuki Uyuşmazlıklar” Türkiye Madenciler Derneği Sektörden Haberler Bülteni Sayı:62 Ekim 2016, Sayfa:66-74.
“Maden Ruhsat Sahibi ile Taşınmaz Malikleri Arasındaki Hukuki Uyuşmazlıklar” Türkiye Madenciler Derneği Sektörden Haberler Bülteni Sayı:62 Ekim 2016, Sayfa:66-74.
23-10-2016