background

Kuzeytaş Hukuk

“Rödovans Sözleşmelerinin Şekli ve Tescili” Maden Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 03-04 Ekim 2015 Afyonkarahisar, Sayfa: 205-221.
“Rödovans Sözleşmelerinin Şekli ve Tescili” Maden Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 03-04 Ekim 2015 Afyonkarahisar, Sayfa: 205-221.
27-10-2015